Αξιοπιστία, Ασφάλεια, Εγγύηση
από το 1998 στο πλευρό κορυφαίων οργανισμών του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

Dr. Andreas G. Koutoupis

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εσωτερικός Έλεγχος

Με Δέσμευση για ακεραιότητα και υπευθυνότητα αναλαμβάνουμε την εκτέλεση δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου.

Διαχείριση Κινδύνων

Καθοδηγούμε τους πελάτες μας στην διεργασία στην οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες που καθορίζονται μέσω της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προαγωγή της εταιρικής αναγνώρισης και φήμης.

Συμμόρφωση

Θα λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του ελληνικού κράτους, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κλπ

Προσφέρουμε Υψηλές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουμε.