Εκπαίδευση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και στον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δήμο Βέροιας

Share This Post

Από τη σημερινή εκπαίδευση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και στον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δήμο Βέροιας έναν από τους ελάχιστους Δήμους που αντιμετωπίζει σοβαρά τον Εσωτερικό Έλεγχο στη χώρα μας επενδύοντας στην ουσιαστική εκπαίδευση των στελεχών του.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis