Αναδιάρθρωση Δανεισμού

Σε συνεργασία με του πελάτες μας, σχεδιάζουμε τις κατάλληλες προτάσεις ρυθμίσεων, εστιάζοντας παράλληλα στις ξεχωριστές ιδιαιτερότητες αυτών.  Σε συνεργασία με το νομικό μας τμήμα ελέγχουμε ξεχωριστά τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύμβασης δανεισμού.

Στόχος μας

Μείωση Δανείων

Διαγραφή Οφειλής

Business Plan

Διαγραφή αδικαιολόγητων τόκων

Επιμήκυνση Διάρκειας Αποπληρωμής

Νέα Πιστωτική γραμμή χρηματοδότησης