Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Όλα τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση.
  • Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται τριετής και λήγει το 2024.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή.

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΒΒΑΘΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ