Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).

Share This Post

#τακαταφερα μετά από οκτώ χρόνια επανήλθα στο δεκάρι με τέσσερις μίνες καλή προπόνηση και ήρθε το 53 λεπτά μακριά από τους χρόνους που έκανα νέος αλλά καλός χρόνος για γέρος!!!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis