Σημερινή Παρουσίαση (13-3-2023) σε 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας.

Share This Post

Από τη σημερινή μου παρουσίαση για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας! Ξεκινάμε από την πόλη μας την προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών σε ένα από τα καλύτερα αν όχι στο καλύτερο τμήμα

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis