Έκδοση Βιβλίου

Share This Post

Η Νέα πληρέστερη έκδοση του Βιβλίου μας Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων από ανθρώπους του επαγγέλματος είναι τώρα διαθέσιμη από την Αλέξανδρος ΙΚΕ https://www.alexandrosikebooks.gr/product/etairiki2/.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis