Ανδρέας Κουτούπης - Καθηγητής Α Βαθμίδας στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική με Εστίαση στον Κίνδυνο στο τμήμα.

Share This Post

Έπειτα από 20 χρόνια συνεχούς Ακαδημαϊκής Δραστηριότητας σε πάνω από 10 Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό ήρθε η στιγμή της εκλογής μου ως Καθηγητής Α Βαθμίδας στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική με Εστίαση στον Κίνδυνο στο τμήμα

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Όλα αυτά τα χρόνια συνεργάστηκα με εξαίρετους καθηγητές, ερευνητές, διδάκτορες, υποψηφίους διδάκτορες και φοιτητές πολλοί εκ των οποίων δεσπόζουν σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό!

Για τα χρόνια που έρχονται φιλοδοξώ να παράξω τους καλυτέρους Εσωτερικούς Ελεγκτές και επαγγελματίες στην Διαχείριση Κινδύνων και στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα προκειμένου να προσφέρω στην κοινωνία όπως μου πρόσφερε και αυτή απλόχερα ευκαιρίες..

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis