Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωσης για τους Μαθητές Β' και Γ' Λυκείου.

Share This Post

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 παρουσιάσαμε το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους μαθητές της Β και Γ τάξης των Λυκείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχος μας αποτελεί να μη φύγει κανένα καλό μυαλό στη Λογιστική και Ελεγκτική από τη Θεσσαλία και να ενδυναμώσουμε το τμήμα μας το οποίο φιλοδοξεί να ανέβει στην πρώτη θέση των επιλογών των μαθητών σε αυτό το αντικείμενο! Αναμένουμε τόσο από τις οικογένειες των μαθητών, όσο και από τα φροντιστήρια να μη πιέζουν τα παιδιά να δηλώνουν σχολές προτίμησης βάση παράδοσης και βάσεων αλλά βάση επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης! Σας περιμένουμε στο τμήμα μας για να στελεχώσετε επαγγέλματα μηδενικής ανεργίας όπως αυτά της λογιστικής, ελεγκτικής, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε φώτο και την ιστοσελίδα του τμήματος –https://accfin.uth.gr/

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis