Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας!

Share This Post

Αύριο έχουμε Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας! Συμμετέχουμε όλοι στην μεγάλη γιορτή της Τράπεζας μας και ψηφίζουμε για μια Τράπεζα περισσότερο ισχυρή, εξωστρεφή και σύγχρονη.
Περιμένουμε τα μέλη της Τράπεζας από τις 11:00 έως τις 20:00 στο Pisina Kierion Hotel.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis