Προσφέρουμε Χρηματοοικονομικές Συμβουλές & Λύσεις

Παρέχουμε Υπηρεσίες Υψηλής Ποιότητας

Dr. Andreas Koutoupis

Crisis Management

Μια επιχειρηματική κρίση μπορεί να προκληθεί είτε από το εσωτερικό περιβάλλον της οντότητας, είτε από το εξωτερικό. Σε επίπεδο εσωτερικού περιβάλλοντος , η πρόβλεψη, αποτροπή και αντιμετώπιση των φαινομένων κρίσεων έγκειται στην οργάνωση της οντότητας και στα συστήματα αξιολόγησης κινδύνων και απειλών που έχει δημιουργήσει.

Κρίσεις επίσης μπορούν να προκληθούν από φυσικές καταστροφές 

Εμπειρία & Τεχνογνωσία

Μπορούμε να αναλάβουμε την διαδικασία  προετοιμασίας και διαχείρισης τυχόν διαταραχών ή απροσδόκητων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν την επιχείρησή σας. 

Ανάγκη

Μέσω της αντιμετώπισης & της διαχείρισης των κρίσεων θα κατανοήσετε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Κίνδυνος

Μέσω της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ομάδα μας θα είστε σε θέση να αποτυπώσετε & να αναγνωρίσετε τους κινδύνους.

Οργάνωση

Μέσω της εμπειρίας μας θα είστε σε θέση να προετοιμαστείτε & να οργανωθείτε για την αντιμετώπιση οποιαδήποτε κρίσης.

Σενάρια Κρίσης

Με την τεχνογνωσία μας θα είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε σενάρια κρίσης σε παρελθοντικό χρόνο, προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα & εφικτά πραγματοποιήσιμα σε περίπτωση κρίσης σε πραγματικό χρόνο.

Στρατηγική Κρίσεων

Μέσω της εμπειρίας μας θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε μαζί μας την στρατηγική διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας σας.

Success Story