Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ στον Βόλο

Share This Post

Από το συνέδριο της ΚΕΔΕ που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με καλούς φίλους..

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis