Ευκαιρίες Καριέρας στον Εσωτερικό Έλεγχο

Share This Post

Για όσους ενδιαφέρονται για Ευκαιρίες Καριέρας στο Επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή και άλλα συναφή Επαγγέλματα μπορούν να παρακολουθήσουν το Video της Διαδικτυακής μου Ομιλίας στο 10ο Σεμινάριο Επενδυτικής Παιδείας και Κατάρτισης του ΣΕΔ – ακούγεται η πραγματικότητα χωρίς ωραιοποίηση και μόνο με αντικειμενικά γεγονότα – https://www.youtube.com/watch?v=zbN6u8ZIBrQ

Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται για την Εκπαίδευση στο Επάγγελμα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου – https://iicgreece.org/ – ένα ινστιτούτο που παλεύει για τα συναφή με τα επαγγέλματα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου με τρόπο μαχητικό, δραστικό και ακτιβιστικό χωρίς περιττές Δημόσιες Σχέσεις που θα το καθιστούν δέσμιο συμφερόντων.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis