Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΛΙΝΕΣΕΕ) - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Share This Post

Για μία ακόμη φορά σήμερα Οργανισμός του Δημοσίου μπερδεύει τον Εσωτερικό με τον Εξωτερικό Έλεγχο και ζητάει Ορκωτούς Ελεγκτές να επιλεγούν να τρέξουν διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου απαγορεύοντας σε εταιρείες εσωτερικού ελέγχου να συμμετέχουν σε αυτόν. Γιατί κύριοι δεν δίνετε απευθείας ανάθεση την συγκεκριμένη υπηρεσία στην ελεγκτική εταιρεία που επιθυμείτε αλλά ξεφτιλίζετε για μία ακόμη φορά το επάγγελμα μας? Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΛΙΝΕΣΕΕ) καταγγέλλει την συγκεκριμένη πρακτική και θα προσφύγει με επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis