Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου «ΕΛΙΝΕΣΕΕ», αποτελεί επίσημο αναγνωρισμένο φορέα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην λειτουργία των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των πρακτικών διαχείρισης των Συστημάτων Εσωτερικού Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματικά εφόδια, γνώσεις και εμπειρίες στους επαγγελματίες του κλάδου.

Μέσω των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, προωθούμε καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες αποβλέπουν στην παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων σε επιμέρους αντικείμενα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας!

1516297328153

Ανδρέας Κουτούπης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα-Ελλάδα & Πρόεδρος, KnR Governance, Risk, Compliance & Internal Audit Services.

Σωτήριος Καββαθάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σύμβουλος υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Παναγιώτης Κυριακόγκωνας

ΤΑΜΙΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

no7-scaled-e1649237760197

Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Παναγιώτα Μητροπούλου

ΜΕΛΟΣ

Δημοσιονομικός Ελεγκτής, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΟΠΠΕΠ, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.