# Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να ενστερνίζονται και να υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: