Ορκωμοσία Ανδρέα Κουτούπη σε θέση καθηγητή Α' βαθμίδας του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας

Share This Post

Ένα ταξίδι είκοσι ετών έλαβε τέλος με την εκλογή μου ως Καθηγητής Α Βαθμίδας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λογιστική και Ελεγκτική. Συνεχιζούμε δυνατά!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis