Περιοδικό Επενδύσεις του ΣΕΔ η Άποψη μου για τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο

Share This Post

https://heyzine.com/flip-book/4c9787276c.html#page/28 – Στο τελευταίο Περιοδικό Επενδύσεις του ΣΕΔ η Άποψη μου για τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο. Επίσης για όσους δεν είχαν δει το 1ο τεύχος μας https://heyzine.com/flip-book/e7a6a11a51.html#page/32 μιλάω για την Αυτοματοποίηση των Ελέγχων και την σχετική προσθήκη αξίας.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis