Περί εκλογής μου ως Αναπληρωτής Πρόεδρος στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
andreas koutoupis

Share This Post

Είναι μεγάλη η τιμή της εκλογής και ανάληψης των καθηκόντων του Αναπληρωτή Προέδρου στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχος μας η εδραίωση στα τρία καλύτερα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα και μελλοντικά σε ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Όλοι μαζί μπορούμε.

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis