Συζήτηση στα πλαίσια του Money Show

Share This Post

Από τη χτεσινή μας συζήτηση στα πλαίσια του Money Show και την εκδήλωση που οργάνωσαν οι φίλοι μου Κρίντας και Αντύπας. Μιλάμε για την Επιχειρηματικότητα, την ανύπαρκτη ανεργία και την αεργία των νέων, τα νέα επαγγέλματα που έρχονται, αλλά και το ESG, την Εταιρική Διακυβέρνηση, το Χρηματιστήριο και την Κεφαλαιαγορά. Δώστε προσοχή στα βιντεάκια ειδικά οι νέοι.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis