Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το Επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Share This Post

Σύντομη παρέμβαση στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το Επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή το οποίο αναδεικνύεται περαιτέρω με το Μητρώο Μελών και αναγνωρίζει επιτέλους ένα μη διαπιστεύμενο-αδικημένο επάγγελμα όπου μέχρι σήμερα οτι δήλωνες ήσουνα..

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis