Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δήμου Ελασσόνας

Share This Post

Από τη σημερινή μας συνάντηση για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα λογιστικής, χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου με τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νικόλαο Γάτσα. Το τμήμα μας φιλοδοξεί να συνεργαστεί με το σύνολο των Δήμων της περιφέρειας Θεσσαλίας στα θέματα που υπάρχει ήδη εξαιρετική πρακτική και όχι θεωρητική μόνο γνώση..

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis