19ο Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Share This Post

https://www.researchgate.net/…/370419358_The_impact_of… – Η παρουσίαση μας στο 19ο Ευρωπαικό Ακαδημαικό Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο μαζί με την Ερευνητική Εργασία για όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου και την επίδραση τους στο ESG.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis