20ο Επενδυτικό Συνεδρίο του Συνδέσμου Επενδυτών

Share This Post

Δημοσιεύτηκε το Βίντεο του Πάνελ μας με τον CEO και τον CFO του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οποίο συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα το προηγούμενο Σάββατο 17.12.2022 στα Πλαίσια του 20ου Επενδυτικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Επενδυτών .

Δείτε το  Video 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis