20 χρόνια απο την Ίδρυση του Επαγγελματικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομικών

Share This Post

20 χρονιά από την Ίδρυση του Επαγγελματικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομικών που σύντομα θα μετονομαστεί σε Ταμείο Υπαλλήλων Δημοσίου. Ένα Ταμείο που έχει προσφέρει τα μέγιστα στους ασθενείς με ιδιαίτερα χαμηλά κόστη. Δε θα έπρεπε να υπάρχει Δημόσιος Υπάλληλος που να μην είναι γραμμένος σε αυτό το εξαιρετικό ταμειο υγείας και συντάξεων! Τιμή μου να παρέχω ολα αυτα τα χρονιά Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα Ταμείο με εξαιρετική Διαφάνεια και Διακυβέρνηση.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis