Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης συμμετείχε στο 21ο Συνέδριο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής ως συντονιστής πάνελ ενώ παρουσίασε και Ερευνητική Εργασία με τους συναδέλφους του Γονιδάκη, Καμπούρη και Πουργιά με τίτλο  Internal Controls and Cyber SecurityA look at Greek banks during COVID-19 period.