21ο Συνέδριο ΣΕΔ στη Θεσσαλονίκη, 13.1.2024

Share This Post

21ο Συνέδριο ΣΕΔ – μιλήσαμε για το ESG και τον Εσωτερικό Έλεγχο σε ένα εξαιρετικό πάνελ!

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis