21ο Bank Management Conference.

Share This Post

Έρχεται το 21ο Bank Management Conference. Θα μιλήσουμε για το ESG στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και άλλα πολλά.

https://www.bankmanagement.gr/agenda/

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis