4ο Διεθνές Συνέδριο Αμυντικού Εσωτερικού Ελέγχου

Share This Post

Παρουσίαση Στρατηγικής και Πολιτισμού Εσωτερικού Ελέγχου στον κυβερνητικό τομέα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο μου Zlavcho Zlavkov για την πρόσκληση και την άψογη φιλοξενία.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis