Εκδήλωση με σκοπό την Παρουσίαση των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας στους Φοιτητές .

Share This Post

Εκδήλωση με σκοπό την Παρουσίαση των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας στους Φοιτητές .

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 εκδήλωση με σκοπό την Παρουσίαση των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας στους φοιτητές – Συγκεκριμένα, συμμετείχαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τον κ. Αναγνωστόπουλο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με τον κ. Παύλου και η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) – πρώην Σ.Δ.Ο.Ε. με τον κ. Τζιαστούδη και συντονιστή τον Επ. Καθηγητή Α. Περσάκη με παρουσία του Κοσμήτορα της Σχολής μας κ. Χ. Κόλλια και των Προέδρου Α. Φάσσα και Αναπληρωτή Προέδρου – Α. Κουτούπη. Το τμήμα μας εκπαιδεύει Φοιτητές μελλοντικούς Ορκωτούς και Εσωτερικούς Ελεγκτές, όπως επίσης Λογιστές και Συμβούλους Επιχειρήσεων με έμφαση στην πράξη από έμπειρους καθηγητές – επαγγελματίες με πολλά χρόνια προυπηρεσίας στην Αγορά. Αναμένουμε τους φοιτητές μας να διαπρέψουν μελλοντικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και να μας κάνουνε για μια ακόμη φορά περήφανους.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis