Ευχαριστώ το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εμπιστοσύνη τους στην τιμητική θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Share This Post

Ευχαριστώ το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εμπιστοσύνη τους στην τιμητική θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

linkedin

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis