Συνεισφορά στον Γυμναστικό Σύλλογο Κερατσινίου

Share This Post

Συνεισφορά στον Σύλλογο Κερατσινίου

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία KnR, Governance, Risk, Copmliance & Internal Audit Services και προσωπικά τον κ. Ανδρέα Κουτούπη για την ευγενική χορηγία σε πετσέτες προπόνησης.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis